Thứ 6, ngày 24/10/2014
Phong trào Thanh niên
Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác, chủ động, tích cực Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải tự giác, chủ động, tích cực

Chiều ngày 13/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã nghe công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2012 – 2017; nghe phát biểu của Lãnh đạo các bộ, ngành và tham luận của đại biểu Đại hội.

Phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN Phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng KHCN

Thanh niên là lực lượng lao động lớn của xã hội và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X

Sáng ngày 13/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X tiếp tục làm việc với các nội dung: Thảo luận thông qua Đề án Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X; ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X (tại 10 tổ); bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X.

Bức ảnh kỷ lục 999 gương mặt đại biểu dự Đại hội Đoàn X Bức ảnh kỷ lục 999 gương mặt đại biểu dự Đại hội Đoàn X

Kỷ lục của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được các đại biểu về dự Đại hội cùng nhau lập một thú vị khi cùng chụp chung một tấm ảnh.

Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn khóa IX Sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ Đoàn khóa IX

Trong phiên làm việc chiều ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn khóa IX.

Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Rèn đức cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn

“Vấn đề rèn đức cho thanh niên luôn được Đoàn quán triệt, xem đó là một nhiệm vụ trọng tâm” Trao đổi với đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về các vấn đề đang đặt ra cho thanh niên hiện nay.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp HP Lần II a
Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp HP Lần II b